Tag Archives: Ableton live

Ableton EME (4)

Học DJ Trên Máy Tính Cùng Ableton Live 9.

Học DJ Trên Máy Tính Cùng Ableton Live 9.

Đây là chương trình làm nhạc trên máy tính và chơi live với DJ chuyên nghiệp và phổ biến với những ai muốn bắt đầu học DJ trên máy tính. Là chương trình làm nhạc phổ biến (DAW – Digital Audio Workstation). Phiên bản 9 trở nên phổ biến bới những tính năng mới bao

Top