Đây là chương trình làm nhạc trên máy tính và chơi live với DJ chuyên nghiệp và phổ biến với những ai muốn bắt đầu học DJ trên máy tính.

Là chương trình làm nhạc phổ biến (DAW – Digital Audio Workstation). Phiên bản 9 trở nên phổ biến bới những tính năng mới bao gồm: Cho phép người dùng kẹp(jam) với những mảnh ý tưởng một cách tự nhiên chứ không phải là đặt chúng ra trên một thời gian cố định; kiểm soát MIDI dễ dàng thực hiện tất cả mọi thứ trên màn hình; sáng tạo effect, Plugin và xâu chuỗi linh hoạt; dễ dàng ‘warping’ của các tài liệu âm thanh, cho phép bạn kết hợp các vòng lặp (loops) với pitches/tempo khác nhau, hoặc thậm chí toàn bộ các bài hát và nhấn mạnh vào trình diễn trực tiếp.

Ableton EME (1)
Ableton Live 9

Ban đầu được sữ dụng bởi những DJ có tầm nhìn và các nhạc sĩ nhạc điện tử. Còn bây giờ Ableton Live phù hợp cho tất cả các thể loại âm nhạc, việc này là bởi nó được bổ sung thêm những tính năng “truyền thống” của DAW.

Ableton EME (4)

Nguồn: VNEME – Khám Phá Âm Nhạc Điện Tử.